• کژار

    » توند و تیژی

    بەشودانی منداڵان، ڕەوایەتی دان بە کەلتووری دەستدرێژی لەسەر ژنانە

    خۆێندەوارانی بەرێز چۆارەمین فاێلی لێکۆلێنەوە کژار کە سەبارەتە بە، بەشودانی منداڵان، رەوایەتی دان بە کەلتووری دەستدرێژی لەسەر ژنانە دەرکەوت.