• ژنانی ڕۆژهه‌ڵات

  21 تشرینی یه‌كه‌م, 2015

  گۆڤاری فارسی “زنان شرق-ژنانی ڕۆژهه‌ڵات”

  فروردین و اردیبهشت ١٣٩٤
  سال نخست – شماره ششم
  نشریه ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
  جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار  کژار