• کژار

    » آزادی_فیزیکی

    آزادی فیزیکی رهبر آپو به عهده پیشاهنگان عصر است

    28 ئاب, 2023 | تاگەکان: ,
    رهبر آپو سده‌ 21 را سده‌ زن یا انقلاب زن نامیده است. شاید بپرسیم چرا سده‌ 21 دقیقا موقع فرارسیدن انقلاب زن است؟ انقلاب‌ها در طول تاریخ به‌ این شكل پیش آمده‌اند. چون اگر آگاهی كاملی از تاریخ داشته‌ باشیم میتوانیم پیشبینی كنیم كه‌ رویدادها چگونه‌ و در چه‌ مكانی به‌ وقوع خواهند پیوست.