• تاگەکان: ,

  آزادی فیزیکی رهبر آپو به عهده پیشاهنگان عصر است

  28 ئاب, 2023

  شیدا نادر عضو كومیته‌ ژنولوژی

  رهبر آپو سده‌ 21 را سده‌ زن یا انقلاب زن نامیده است. شاید بپرسیم چرا سده‌ 21 دقیقا موقع فرارسیدن انقلاب زن است؟ انقلاب‌ها در طول تاریخ به‌ این شكل پیش آمده‌اند. چون اگر آگاهی كاملی از تاریخ داشته‌ باشیم میتوانیم پیشبینی كنیم كه‌ رویدادها چگونه‌ و در چه‌ مكانی به‌ وقوع خواهند پیوست. رهبر آپو نیز با داشتن آگاهی كامل از تاریخ و تحلیل آن توانستند در سال‌های گذشته‌ پیشبینی سده‌ 21 سده‌ انقلاب زن خواهد بود را پیشبینی نمایند. امروز دقیقا همان روزها فرا رسیده‌اند و زنان كورد با فكر و فلسفه‌ رهبر آپو كه‌ رهبریت انسانیت عصر حاضر را برعهده‌ گرفته‌اند و زنان را به‌ جایگاه از دست رفته شان برگردانده‌اند؛ پیشاهنگان انقلاب ” ژن ژیان ئازادی” هستند. و این نقش دقیقا همان نقش تاریخیشان است که هزاران سال قبل زنان در جامعه دارای چنین نقشی بودند.

  رهبر آپو در زندان امرالی در سخت ترین شرایط و در برابر شكنجه‌های روحی و فیزیكی مقاومت نموده‌ و مبارزه‌ می‌نماید، همین ایستار بزرگ و شكست ناپذیر موضوع بحث است. زمانی که بیان می‌كنند كه‌ “من به‌ سطح آزادی رسیده‌ام”، درست به‌ همین ایمان و باوری اشارە می نمایند كه‌ هر روز بیشتر به همگان اثبات میشود كه‌ ذهنیت مردسالاری با مقاومت و دفاع ذاتی فروخواهد ریخت و آزادی به‌ پیروزی خواهد رسید. به همین سبب امروزه در كوردستان و سراسر جهان با فكر و فلسفه‌ رهبر آپو به جستجوی رهیافت مشكلات پرداخته‌ شده و در این چهارچوب هم راه‌ حل‌ها را برای گذار از سیستم مدرنیته سرمایه داری در اختیار عموم قرار میدهند. از سوی دیگر گریلاهای آزادی هم بر مبنای فكر و فلسفه‌ رهبر آپو و با روح واراده‌ شهدای راه آزادی، در بزرگترین جنگ قرن در برابر بزرگترین نیروی نظامی عصر، ناتو، مقاومتی بی همتا را نشان داده و به مبارزه پرداخته اند. پیشاهنگی این مقاومت و مبارزه آزادی را زنان گریلا برعهده‌ گرفته‌اند. این واقعیت برای تمام نیروهای اشغالگر آشكار شد كه‌ نه‌ در امرالی می توانند نتیجه‌ای به‌ دست آورند، نه‌ با سلاح‌های شیمیایی قادر خواهند بود که اراده‌ گریلاها را درهم بشكنند. این ایستار و مقاومت به‌ معنای ایمان به‌ آزادی و اثبات اراده‌ انسان است كه‌ هیچ سلاحی نمیتواند آن را شكست بدهد. چنین واقعیتی در نزد ما وجود دارد، پس شکستن میله‌های امرالی با این اراده‌ ممكن خواهد بود. رهبر آپو و گریلاهای آزادی برای انسانیتی آزاد میجنگند و وظیفه‌ ما زنان و تمام خلق‌های آزادیخواه است كه‌ هم راستا با گریلاها برای آزادی فیزیکی رهبر آپو بكوشیم. برای آزادی رهبر آپو ابتدا ما زنان و تمام خلق‌های آزادیخواه‌ باید مبارزه‌ خود را به‌ سطحی برسانیم كه میله‌های زندان امرالی را نخست در مغز سیستم مردسالاری و بعد هم در جزیره‌ امرالی‌ شکسته‌ و همانگونه که قادر نبودند با زنجیرهای پولادینشان افکار رهبر آپو را حبس نمایند، حبس فیزیكی او را نیز ناممكن می‌كنیم.

  زنان شرق كوردستان و ایران هم با شعار “ژن ژیان آزادی” به دور فكر و فلسفه‌ رهبر آپو حلقه بستند و آزادی خود را در این فلیفه یافتند. زیرا این فلسفه جوابگوی تمام مشكلاتی است كه‌ دولت ملت‌های موجود گریبانگیر انسانیت نمودند. تنها راه‌ گذار از دولت ملت‌ها، سیستم كنفدرالیسم دموكراتیك میباشد كه‌ رهبری همانند آلترناتیو به جامعه انسانی تقدیم نموده اند. جنبش آزادی كه‌ 50 سال است در مقابل سیستم ضد زن و ضدبشریت،‌ بی‌امان مبارزه‌ كرده‌؛ با ایمان به‌ برابری و اتحاد به‌ این مقاومت ادامه‌ می‌دهد. ایستار در زندان امرالی بود که به‌ تمام دنیا انتقال یافت و تمام انسان‌های آزادیخواه‌ به‌ویژه‌ زنان در این قرن بیش از پیش پیشتازند برای به‌ عهده‌ گرفتن پیشاهنگی انقلاب. انقلاب و آزادی جامعه، بدون رهبر آپو به وقوع نخواهد پیوست. زیرا در جهانی كه‌ سیستم جنسیتگرا، ملیتگرا، استعمارگر، اشغالگر، فاشیزم و مردسالاری حاکم است؛ تنها راهی كه‌ برای نجات انسانیت و محیط زیست وجود داشت فلسفه رهبر خلق‌ها بود که توانست رهیافتی بیاید. به‌ همین دلیل هر انسانی كه‌ حس و وجدان انسانی در خود می‌پروراند باید برای آزادی فیزیكی رهبر آپو تلاش نماید.

  نزدیك به‌ یك سال است در تمام كوچه‌ و خیابان‌های شهر و روستا‌های ایران فریاد “ژن ژیان ئازادی” سرداده‌ می‌شود و خواستار جامعه‌ای هستند كه‌ مردم خود مدیریت نمایند، این درخواست زنان و مردانی است كه‌ دست به‌ دست هم داده‌اند و بدون تردد جانشان را برای آزادی فدا كرده‌اند.‌ مبارزات زنان در روژاوا – شمال و شرق سوریه‌، شنگال، مخمور و به‌ویژه‌ باكور(شمال) كوردستان زمینه بسیار مناسبی برای انقلاب در ایران و شرق كوردستان مهیا نمودە است. مبارزاتی که سرچشمه‌ فكر و رهبریت آنرا كسی می‌نماید كه‌ در زندان به‌ بند كشیده شده است. نخست ما زنان و به‌ویژه‌ جوانان یكی از مسئولیت‌های تاریخی خود را باید بجا بیاوریم آن هم آزادی فیزیكی رهبر آپو است. حیاتی بدون رهبر آپو نمیتوانیم داشته‌ باشیم. جامعه‌ اخلاقی و پولیتیك با فلسفه‌ یكی برای همه،‌ همه‌ برای یكی زندگی میكردند. رهبرآپو با این حقیقت برای همه‌ به‌ آزادی رسیدند. ما هم برای رهبر آپو باید تمام تلاشمان را بكنیم.  کژار