• برچسب‌ها:

  به افکار عمومی

  26 سپتامبر, 2023

  به افکار عمومی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر

  در تاریخ 10 مرداد 1402 یکی از اعضای سازمان ما «جامعه زنان آزاد شرق کوردستان»، به نام ،وریشه مرادی، با کد سازمانی “جوانا سنه” که برای انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در شرق کوردستان حضور داشت در حوالی شهر سنه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و به مکانی نامعلومی منتقل شده است.
  در طول این مدت با وجود پیگیری‌های مداوم خانواده‌ی رفیق‌مان وریشه مرادی، به نهادهای امنیتی، تاکنون از سرنوشت او اطلاعی به دست نیامده است. این موضوع افزایش نگرانی خانواده و سازمان ما، «جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان-کژار» در خصوص وضعیت او را به همراه داشته است.
  با توجه به ناپدیدسازی قهری رفیق جوانا سنه از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مسئولیت جان این عضومان را بر عهده جمهوری اسلامی ایران می دانیم.
  در همین راستا، از افکار عمومی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهیم در خصوص ناپدیدسازی قهری رفیق جوانا و ” سناریو سازی های نهادهای امنیتی” علیه او اقدامات لازم را انجام دهند.
  4 مهر 1402
  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان  کژار