• برچسب‌ها:, ,

  «ماندگاران انقلاب ژن ژیان ئازادی» چاپ و منتشر گردید

  25 ژانویه, 2023

  خوانندگان گرامی کمیتە تحقیقاتی کژار در چهارمین ماە انقلاب ژن ژیان ئازادی بر خود واجب دانست تا برای صیانت از شهدای انقلاب و ماندگاری نامشان در صفحات تاریخ این مجموعە را گرد هم آورد.

  کمیته بیان می‌دارد: «در فایل نوشتاری قبل که تحت نام «جاودانگان یک انقلاب» منتشر گردید. علاوه بر ذکر نام شهدای 60 روز اول قیام، به بعد تاریخی مسئله‌ی مقاومت تاریخی تمام خلق‌ها پرداخته شد. همچنین از شهادت زنان و مردانی سخن به میان آمد که پیشاهنگ این پروسه‌ی انقلاب گشتند و نامیرایند. زنان و مردانی که موجب شدند، این انقلاب ادامه یابد. در همین راستا سعی بر آن شد که کتابچه‌ی «ماندگاران انقلاب ژن ژیان ئازادی» به نگارش درآید. در این کتابچه علاوه بر ارائه‌ی اسامی شهدای انقلاب، به چرایی ماندگاری این انقلاب، چشم انداز و صیانت از آن می پردازد. بی شک انقلاب کنونی به منظور برساخت حیاتی آزاد  و دموکراتیک، صورت گرفته است، در این جلد، از مدرنیته‌ی دموکراتیک در ایران نیز گفته می‌شود که بعنوان رهیافت بنیادین و جایگزین مناسب، آینده‌ای آزاد را مژده می دهد. نگارش کتابچه‌ی “جاودانگان یک انقلاب” و هم انتشار این فایل نوشتاری، گام بسیار کوچکی است برای ارج نهادن به یاد و خاطره‌ی شهدای این چهار ماه. امید که توانسته باشیم، در این راه گامی هر چند کوچک برداریم.»

  برای دریافت فایل PDF کتابچه اینجا کلیک کنید.

  لینک زیر جهت دانلود «جاودانگان یک انقلاب»
  جاودانگان یک انقلاب  کژار