» کژار

به افکار عمومی دمکراتیک و تمامی زنان مبارز و مقاومت‌پیشه

۱۳ اسفند, ۱۴۰۰

                                                                                    «زنان در لحظات آزادی به سر می‌برند.» ۸ مارس، روز جهانی زنان را به‌تمامی زنان، به‌ویژه آنانی که بر اساس اصول اصیل انقلابی و جوهر و حقیقت راستین زنانه‌ی خویش، در حال مقاومت و مبارزه برای بازپسگیری و صیانت از ارزش‌ و دستاوردهایشان هستند، تبریک و تهنیت می‌گوییم. سال ۱۸۵۷ در یکی از کارخانه‌‌های نیویورک، ۱۲۹ زن کارگر که در حال مقاومت و مبارزه بودند، در آتش سوزانده شدند، جهت یادبود آنها، ۸ مارس به‌عنوان روز جهانی زنان انتخاب شده است. بدین‌وسیله، در نهایت ادب و احترام، یاد و…

با نیروی برساختِ زن، انقلاب شرق کوردستان را سازماندهی کنیم

۲۰ دی, ۱۴۰۰

 رهنمود کژار سال ۲۰۲۱ که مملو از مبارزه و ایستادگی بود، رو به پایان است. به‌عنوان جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) با عزمی راسخ و تعهد نسبت به موفقیت‌آمیز نمودن مبارزه‌ی آزادی زن، و عمل به وظایف و مسئولیت‌هایمان در قبال انقلاب زن در شرق کوردستان بر مبنای «اِشراف» بر آگاهی تاریخی و روزآمد، به استقبال سال ۲۰۲۲ می‌رویم.  با این ادعا و هدف که  پارادایم ملت دمکراتیک را ـ که زمان و موجودیت‌مان را با پتانسیل و امکان آزادی، معنامند نموده ـ در تمامی حوزه‌ها و ابعاد آن،…

ویژە نامەی‌ نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٢ منتشر گردید

ویژە نامەی‌نشریه‌ی زنان شرق شماره٤٢ جامعه زنان شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار)، در این مرحلە بنا به بررسی وضعیت جنبش آزادی کوردستان، رهبر آپو، شرایط زنان در ایران و کوردستان  بە طور میانگین فعالیت های خود همچون جنبش رهایی زنان در کوردستان، در طی یک سال اخیر دستاورد و  وضعیت زنان در منطقە را مورد نقد و بررسی خویش قرار میدهد. هیئت تحریریه‌ی زنان شرق دراین شماره از نشریه خود، وضعیت رهبر آپو را ارزیابی می نماید و در خصوص کارزار های کە برای آزادی…

علیه قتل‌عام زنان و معدوم ساختن محیط‌ زیست، مبارزه نماییم

برای افکار عمومی سال ٢٠٢١ یکی از سخت‌ترین سال‌‌‌ها برای زنان و محیط زیست بود. زیرا هم زنان و هم محیط زیست آماج حملات حاکمیت و اشغالگران خاک و آب و هوا قرار گرفتند. این حملات در برخی از کشورها تنها از سوی نظام‌های حاکم روی دادند اما در خاورمیانه و بویژه در کوردستان هم از سوی حاکمان و هم از سوی اشغالگران کوردستان به شیوه‌ای همه‌جانبه و سیستماتیک صورت گرفتند. این حملات از راههای مختلفی از جمله سوزاندن و قطع درختان، مسدود کردن آب رودخانه ها و استفاده از…

حمله‌ی تروریستی انجام شده در افغانستان را که ده‌ها قربانی گرفت، شدیدا محکوم می‌نماییم.

۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰

ذهنیت افراط‌گرای مردسالار باری دیگر دست در دست هم نهاده و با هدف قرار دادن دختران دانش‌آموز در افغانستان سعی بر تداعی اقدامات تروریستانه‌ی خود دارند و از این طریق نیز در تلاشند تا از زنان افغانستان که در خیال رسیدن به آزادی و آرزوهای خویش پا به عرصه‌ی مبارزه گذاشته‌اند و همچنین پیشاهنگ اعتراضات در افغانستان هستند، زهر چشم گرفته و بترسانند. زنان جهت پایان بخشیدن به بی‌عدالتی، استعمار و فاشیسمی که روز به روز رو به افزایش است، به پا خواسته‌اند، اما ذهنیت دگماتیک، نژادپرست و دین‌گرا که…

گولان فهیم: پشتیبانی از مردم لردگان، وظیفه‌ی هر وجدان آگاه است

عضو شورای مدیریتی کژار، به فاجعه‌ی لردگان و اعتراضات و فسادهای گسترده‌ی موجود در ساختار حکومت استعمارگر اسلامی ایران پرداخت گولان فهیم، عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان «KJAR» در برنامه‌ی «خط سوم»، تلویزیون آرین گفت: باید تمامی خلق‌های ایران و بخصوص خلقمان شرق کوردستان از مردم لردگان پشتیبانی نمایند. اتحاد و همگرایی خلق‌های ایران، رژیم استبدادی اسلامی ایران را مجبور به عقب‌نشینی و انجام تغییر و تحولات ساختاری و بنیادین می‌نماید. گولان فهیم، در مورد پشتیبانی‌های گسترده‌ی مردمی از فاجعه‌ی لردگان گفت: سیاست‌‌های ضد اخلاقی و ضد…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.