گزارشی آماری و تحلیلی از اعتراضات سراسری شهریور 1401 در ایران و شرق کوردستان

۱ مهر, ۱۴۰۱

کمیته مطبوعاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، گزارشی آماری و تحلیلی از اعتراضات سراسری شهریور 1401 در ایران و شرق کوردستان منتشر کرد.
این کمیته بیان میدارید:همانطور که می دانید هر هفته گزارشی از وضعیت زنان در ایران را ارائه میدادیم. اما این بار با توجه به وضعیت کنونی و اعتراضات گسترده در سراسر ایران سعی بر این داشته ایم که در گزارش این هفته آماری از اعتراضات در همه شهرهای ایران و شرق کوردستان و همچنین آماری از کشته شدگان، بازداشت شدگان و زخمی ها ارائه دهیم. هر چند که معتقدیم آمار واقعی از آمارهای ارائه شده بسیار بیشتر است.
در این گزارش ضمن ارائه آمارها و اینکه ژینا (مهسا) امینی که بود و چگونه نامش به رمز اتحاد تبدیل شد، در مورد خاستگاه شعار زن زندگی آزادی نیز توضیحاتی داده شده است و در پایان نیز به تحلیل وضعیت زنان در رژیم ایران پرداخته است.


برای دریافت فایل PDF لطفا اینجا کلیک کنید.

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.