به مناسبت 8مین سالگرد فرمان شنگال:

۱۲ مرداد, ۱۴۰۱

در پیشآهنگی زنان ایزدی، زمان، زمان سازماندهی است

8 سال بر ژینوساید شنگال، سپری شد. 74قتل‌عامی که بر سر خلق ایزدی آمده، ژرفای تمدن کورد و زنان را هدف گرفته و می‌گیرد. شناخت حقیقت فرهنگ ایزدی و پیوند عمیق جامعه‌ی ایزدی با کهن‌ترین فرهنگ و خاک خاورمیانه، خود گویای واقعیت تلخ این قتل‌عام‌هایی است که پنجه‌ی نابودی فرهنگی را با پیمان‌های جدید، تیزتر می‌نماید. این رویداد هولناک تاریخی که جان هزاران نفر را با وحشیانه‌ترین شیوه‌ی ممکن گرفت، هزاران زن را به فروش گذاشت و به اسارت گرفت، صدها کودک را لب‌تشنه به کام مرگ فرستاد، لکه‌ی ننگی است بر پیشانی سیستم دولت ـ ملت‌هایی که جان این کهن‌ترین انسان‌ و کورد را ارزان و به جای خون، آب در رگانش جاری می‌بینند. جهانی که بر قتل‌عام و اسارت هزارن زن ایزدی، چشمانش را بست و دردناک‌تر از فرمان شنگال، فرمان دادن به فرار پیشمرگ‌هایی بود که هزاران زن و کودک ایزدی را سپر جان و کاخ خود نمودند. در قتل‌عامی که 3 آگوست 2014 بر خلق و زنان ایزدی روا داشته شد، حقیقت خط خیانت و خط مقاومت، بُرنده‌تر شد. از سویی فرار نیروهای پیشمرگه‌ی ک.د.پ و از سوی دیگر ایستار انقلابی گریلاهای آزادی کوردستان و یگان‌های مدافع خلق روژآوا که در برابر وحشیانه‌ترین هجوم‌های داعش در شنگال، مقاومت و مبارزه نمودند، نشان از حقیقت تاریخی، اصرار در پیروزی و انسانیت است. همان گریلاهایی که امروزه در برابر سنگین‌ترین حملات شیمیایی و تداوم خط خیانت، خط مقاومت و پیروزی انسانیت را در پیش گرفته‌اند و در تداوم همین مسیر و روحیه نیز نیروهای مدافع شنگال و زنان، سالیان است که مسئولیت اصلی دفاعی مشروع خود را به جای می‌آورد.  

ک.د.پ با امضای پیمان 9اکتبر درواقع برای وقوع فرمانی جدید، مسیر جداتری گشود. مسلماً مسئول‌‌ قتل‌عام هزاران ایزدی شنگال، اسارت و سربنیست شدن هزاران زن در دست داعش، ک.د.پ، ترکیه و آمریکا می‌باشند. پیام مقاومت و مبارزه‌ی خلق ایزدی شنگال با پیشآهنگی زنان ایزدی، درواقع تعمیق پیوند خود با تمامی معیارها و ارزش‌های انسانی و در عین حال در برابر خط خیانت، سازماندهی خط مبارزه‌ی زن آزاد می‌باشد. آنجا که در طی این 8 سال، زنان در اوج بیچارگی و آوارگی‌ با جهشی تاریخی و با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو، در تمامی عرصه‌های زندگی و مبارزه‌، خودسازماندهی را مبنا قرار داده‌اند. تمامی مصائب و مشقت‌های زندگی را به نیروی مبارزه‌ی زن آزاد دگرگون ساخته و برای تحقق اراده‌ی آزاد زن ایزدی به‌عنوان الگوی ایستادگی تاریخی زن کورد و همچنین گرفتن انتقام هزاران زن اسیر و قتل‌عام شده‌ی ایزدی، مبارزه نمودند. لازم است تا زنان ایزدی جهت تهی‌سازی سیاست‌ تداوم توطئه‌ی 9‌اکتبر، اتحاد و سازماندهی خود را به اوج رسانده و ایمان داشته باشند که اتحاد و پیروزی زنان ایزدی، الهام‌بخش مبارزات زنان در دیگر بخش‌های کوردستان بوده و تاکنون نیز آنکه پیروز گشته، باز هم خلق و زنان ایزدی است. خلق و زنان در شنگال، تنها خواهان دفاع‌ذاتی و خودمدیریتی دموکراتیک بوده و جهت تحقق این امر تمامی نیروهای دموکراتیک و زنان آزادی‌خواه، مسئولیتی انسانی و اخلاقی دارند.

حملاتی که در راستای تداوم قتل‌عام 3 آگوست، انجام می‌گیرد، کمر به تهی‌سازی و فروپاشی سیستم خودمدیریتی دموکراتیک شنگال که سیستمی خارج از سیستم دولت ـ ملت است، بسته و در برابر آن، اوج سازماندهی و اتحاد جامعه‌ی شنگال با پیشآهنگی زنان ایزدی را خواهان است. بر این اساس یاد و خاطره‌ی تمامی شهدای فرمان شنگال را گرامی داشته و ارج می‌نهیم، همچنین اعلام حمایت و پشتیبانی خود را از سیستم خودمدیریتی شنگال تجدید می‌نماییم. بر این باوریم که سیستم خودمدیریتی دموکراتیک با دفاع ذاتی خود، مسیر جنگ و مقاومت انقلابی خلق را بازگشود و این نیز الگویی نمایان جهت سازماندهی خلق‌مان با پیشآهنگی زنان در ایران و شرق کوردستان خواهد بود.

روحیه‌ی فدایی زنان ایزدی در طول این سال‌ها نشان از اوج ایستادگی زنان انقلابی و پیشآهنگان سیستم دموکراتیک بوده و قیام‌ و اعتراضات زنان و خلق‌مان در ایران و شرق کوردستان را به مسیر آلترناتیو سیستم مدرنیته‌ی دموکراتیک که در آن مقاومت و مبارزه‌ی زنان، مبنا قرار می‌گیرد، رهنمون می‌شود. چراکه نیروهای انقلابی‌ای که زنان ایزدی را از پنجه‌ی نابودی رهاندند، همان گریلاهایی‌اند که اکنون در برابر سنگین‌ترین حملات شیمیایی و تکنیکی مقاومت بی‌نظیری را نشان می‌دهند و این خود الهام‌بخش سیمای درخشنده‌ی مقاومت شنگال شد و آن نیز الگو و مژده‌ای است برای دیگر جوامع و زنان آزادی‌خواهی که روزانه بدیل رسیدن به آزادی را می‌دهند. نخستین پیام اینکه خلق‌مان و زنان بدون دفاع نیستند و همچنین اوج درد و مشقت زنان،  و روحیه‌ی اصرار، مقاومت و انتقام اگر سازماندهی شود، هرگز نیرویی قادر به زانو درآوردن آن نخواهد بود. از سویی بر همین اساس تحکیم پایه‌های اتحاد و همزیستی مابین خلق‌ها و برساخت جامعه‌ی دموکراتیک، معیارهایی انسانی‌ و اخلاقی‌اند که امروزه زنان کورد و به‌ویژه زنان روژآوا و شنگال پیش‌قرآولی آن را عهده‌دارند.

برهمین اساس، زمان، زمان سازماندهی کوردها است، آنچنانکه امروزه شنگال به‌ویژه زنان ایزدی، پیشآهنگی این سیستم را می نمایند. 

                                              جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان(کژار)

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.