حمله‌ی تروریستی انجام شده در افغانستان را که ده‌ها قربانی گرفت، شدیدا محکوم می‌نماییم.

۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰

ذهنیت افراط‌گرای مردسالار باری دیگر دست در دست هم نهاده و با هدف قرار دادن دختران دانش‌آموز در افغانستان سعی بر تداعی اقدامات تروریستانه‌ی خود دارند و از این طریق نیز در تلاشند تا از زنان افغانستان که در خیال رسیدن به آزادی و آرزوهای خویش پا به عرصه‌ی مبارزه گذاشته‌اند و همچنین پیشاهنگ اعتراضات در افغانستان هستند، زهر چشم گرفته و بترسانند.

زنان جهت پایان بخشیدن به بی‌عدالتی، استعمار و فاشیسمی که روز به روز رو به افزایش است، به پا خواسته‌اند، اما ذهنیت دگماتیک، نژادپرست و دین‌گرا که تاب و تحمل پیشرفت زنان را نداشته، با اقدامات وحشیانه و ضدبشری خود دست به ترور و قتل‌‌عام زنان و کودکان می‌زنند.

زنان به سبب وجود هویت مشترک خود در هر جای جهان آماج حملات ذهنیت مردسالارانه قرار می‌گیرند لذا در چنین مرحله‌ی حساسی که زنان افغانستان با آن روبرو هستند، لازم است تمامی زنان در سطح جهان در برابر این اقدامات افراطی و تروریستانه سکوت نکرده و جهان را به صحنه‌ی مبارزه برای باز پس گرفتن حقوق زنان تبدیل کنند.

ما نیز بعنوان جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان مکتب دخترانه‌ی سیدالشهداء، حملات وحشیانه‌‌ و تروریستانه‌ایی که در کابل انجام گرفت، شدیدا محکوم می‌نماییم و مراتب تسلیت خود را نه تنها به ملت افغانستان بلکه به تمامی ملل تحت ستم خصوصا زنان مبارز افغانستان، عرض می‌نماییم.

از تمامی زنان جهان خصوصا زنان افغانستان دعوت به عمل می‌آوریم که با حضور در میادین، مبارزات خود را در برابر ترورهای انجام شده و ذهنیت مردسالار به اوج برسانند.

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان – کژار

۲۰۲۱/۵/۱۰

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.